Stichting de Belvertshoeve

2018. De Belvertshoeve is een kleinschalig beschermd wonen, leren en werken concept voor jongeren tussen de 18 en 28 jaar met een lichtverstandelijke beperking en/of diverse (gedrags)problematieken. Uniek is dat op een en dezelfde locatie midden in de bossen van Oisterwijk zowel wonen, leren en werken kunnen worden aangeboden. Beeldmateriaal: Oisterwijk in beeld

© Oisterwijk Verbeeldt 2024