Sloop Villa De Huifkar, 1987 – Korte versie

Aannemersbedrijf Wolfs kreeg destijds de twijfelachtige eer Villa De Huifkar in het Lindepark te slopen. Eigenaar Rien Wolfs zette op 11 en 12 september 1987 zijn personeel en materieel in om het omstreden karwei te klaren.

Beeldmateriaal komt soms op onverwachte momenten boven water. Ad en Henny Smarius spraken op ’n uitvaart hun neef Noud Wolfs. Deze bleek te beschikken over ‘n film die Jan Vlaminckx in 1987 schoot van de sloop op verzoek van Nouds vader Rien Wolfs. Jan en Rien waren bevriend. Noud Wolfs stond de film graag af om deze via BeeldbankOisterwijk aan geïnteresseerden te kunnen tonen. Hiervoor vanzelfsprekend hartelijk dank!

Jan Vlaminckx beschikte over klasse filmapparatuur én de ervaring als beroepsfotograaf en -filmer om zorg te dragen voor goede beelden. Als u de film bekijkt zult u zien dat hij ons daarin niet teleurstelt!

De ruimte in het Lindepark moest worden vrijgemaakt voor de bouw van het nieuwe gemeentekantoor. Burgemeester Harrie Opheij heeft het besluit tot de sloop op zijn conto gekregen en verwierf hiermee uit linkse hoek de bijnaam ‘Harrie de Hakker’.

De villa werd in 1864 gebouwd voor verffabrikant Frederik Holleman. De villa werd aan het eind van de eeuw overgenomen door Alphons Hamers. In de onmiddellijke nabijheid van de villa startte hij sigarenfabriek ‘De Huifkar’. De villa werd in gebruik genomen als kantoor voor de fabriek en kreeg de naam: villa ‘De Huifkar’. Na Hamers' overlijden in 1952 liet zijn echtgenote het bedrijf liquideren en kwam het pand in handen van de gemeente Oisterwijk die er ’n deel van de gemeentesecretarie in vestigde. Ruim Oisterwijks protest kon niet behoeden dat de villa 36 jaren terug ten prooi viel aan de slopershamer.

Jan Vlaminckx schoot ’n klein half uur aan film van de sloop. Deze langere versie is hier te zien: https://beeldbankoisterwijk.nl/videos/sloop-villa-de-huifkar-1987-lange-versie/

Beeldmateriaal: Jan Vlaminckx

© Oisterwijk Verbeeldt 2024