“Mijn Tweede Kans” – Jos Puts

Oisterwijker Jos Puts werd in 1999 getroffen door ’n herseninfarct dat in zijn brein het taalgebied ernstig aantastte. Afasie was het gevolg; spreken, schrijven, lezen, woordbegrip, rekenen; het was allemaal in een nacht weg. ’n Moeizaam traject volgde om beetje bij beetje het taalvermogen terug te winnen. Doorzettingsvermogen, training maar bovenal steun en begrip van zijn gezin maakten dat woorden weer betekenis kregen en het vermogen zich te uiten werd herwonnen. Jos zette zijn ervaringen op papier en wilde deze teksten graag delen met lotgenoten omdat hetgeen tot dusver op schrift was verschenen amper positieve invalshoek kende. Dochter Helmi schreef het programma ‘Super Robert’ (Robert ten Brink) en verwoordde Jos’ ervaring en wens. Terwijl dochter Maria op ’n militaire missie in Bosnië verblijft reizen Jos, echtgenote Wilma en Helmi op uitnodiging van SBS 6 / Net 5 naar de studio. Element van belang in ‘Super Robert’ is dat de wensaanvrager in de periode vóór het studiobezoek onwetend geconfronteerd wordt met ’n test. Afasievereniging Nederland was bijzonder ingenomen met hetgeen Jos aan het papier toevertrouwde. Toch geeft uiteindelijk de uitslag van de test uitsluitsel over het al dan niet in vervulling laten gaan van de wens het geschrevene in boekvorm uit te geven en het eerste exemplaar ervan aan de dan al ’n half jaar op militaire missie zijnde Maria te overhandigen. Om te zien of dat lukte nodigen we u uit de film te bekijken!

© Oisterwijk Verbeeldt 2022