Kompania – Horos Tou Sakena

1998. Oisterwijks lokale omroep LOVO nodigde in de jaren negentig met regelmaat muziekgroepen en solisten uit in haar studio om de opnames later te verweven met hun andere onderwerpen. Dit ter verluchtiging van de uitzending. In 1998 nam 'Kompania' zitting die fraaie Griekse muziek de studio in slingerde. Oisterwijk kent 'n vrij grote Griekse gemeenschap die hiermee beslist 'n plezier werd gedaan. In deze opname het nummer 'Horos Tou Sakena'. Beeldmateriaal: LOVO

© Oisterwijk Verbeeldt 2022