Koninklijke onderscheidingen, Oisterwijk 1989

Wie vielen in 1989 vanuit de Gemeente Oisterwijk Koninklijke onderscheidingen ten deel? Er is ’n heel klein filmpje bewaard gebleven van de uitreiking die toenmalig Burgemeester Opheij destijds op zich nam, we kunnen er dus nog altijd ’n beetje getuige van zijn. Onder anderen kregen Albert Lavrijsen, Herman Donders en Gerard Schilders de decoraties in hun bezit. Dat zij zich verdienstelijk maakten voor de Oisterwijkse gemeenschap is duidelijk, ze niet alleen zijn opgetekend in archieven, hun namen zijn nog altijd met regelmaat te horen! Beeldmateriaal: LOVO

© Oisterwijk Verbeeldt 2024