Installatie stadsomroeper, 2011

In 2012 bezat Oisterwijk 800 jaren haar stadsrechten. In dat jaar is dat uitgebreid herdacht en gevierd met talloze activiteiten. Organisator ‘Stichting Oisterwijk 800’ had plannen Henk van den Nieuwenhuizen -dan al jaren actief als dorpsomroeper in de persoon van ‘Hein de Roeper’ en reeds viermaal landskampioen op dat gebied- veel in te zetten. Marinus Couwenberg was de laatste officiële ‘klepperman’ of Stadsomroeper van Oisterwijk in de periode van 1914 tot in zijn tachtigste levensjaar in 1932 Marinus overleed in 1935. Oisterwijk kende daarna geen officiële stadsomroeper meer. ‘Stichting Oisterwijk 800’ gooide in 2011, op de vooravond van het ‘Oisterwijk 800’-jaar ’n balletje op bij de gemeente en die bleek zeer van wils medewerking te verlenen aan het installeren van Henk van den Nieuwenhuizen als stadsomroeper. In het oude raadhuis werd door Burgemeester Janssen hier een officieel moment van gemaakt. Ter plaatse en onder toeziend oog van collega-roepers kreeg Henk een nieuwe, fraaie drager voor zijn voordrachten uitgereikt, vervaardigd door zijn creatieve zoon Patrick. Uiteraard werd het aanwezige gezelschap verwend met de krachtige stem van Henk die zijn viermalig landskampioenschap hiermee luid en duidelijk onderstreepte. Beeldmateriaal: LOVO

© Oisterwijk Verbeeldt 2022