Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk bestaat sinds 2009. Zij is een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant teneinde gierzwaluwen en hun leefgebied in Oisterwijk en omgeving te beschermen.

Een groep van ongeveer 25 vrijwilligers inventariseert en registreert broedplaatsen waardoor een betere bescherming van de soort mogelijk is. Tevens tracht men duurzame nestgelegenheid te realiseren, voornamelijk bij nieuwbouw en renovatie en verstrekt men informatie over de gierzwaluw en de bescherming ervan.

Diverse nestkasten zijn voorzien van een camera waarmee het broedproces te volgens is. Zo filmde men sloopgedrag van een andere vogelsoort, de spreeuw. Vaak kijken we urenlang naar 'geen bijzondere activiteit', zoals in deze film waar drie gierzwaluwen heel gemoedelijk bij elkaar zitten in nestkast 14, onderdeel van cameraproject Joanneskerk

Beeldmateriaal: Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

© Oisterwijk Verbeeldt 2022