Duurzaamheidsvallei

Oisterwijk wordt altijd in één adem genoemd met het natuurschoon dat in zuidoostelijke richting te vinden is: de bossen, vennen en heide. Maar ook elders, bijvoorbeeld in zuidwestelijke richting, is er een gebied te vinden dat zeer de moeite loont om te gaan ontdekken! Het draagt de naam ‘Duurzaamheidsvallei’.

Globaal behelst het ‘t uitgestrekte landelijke terrein tussen voormalig Kasteel Durendael in westelijk Oisterwijk tot aan Huize Moerenburg in oostelijk Tilburg. Het is een beekdal, in de lengte slingert zich door het laagste deel ervan een fraaie waterloop, ten noorden ervan klimmen we op korte afstand enkele meters in hoogte tot aan de bebouwingen van Oisterwijk, Heukelom, Berkel-Enschot en Tilburg.

Ten zuiden van het water stijgen we nóg meer meters en vinden we de meest westelijk gelegen vennen van Oisterwijk. Hieronder enkele wetenwaardigheden over het rustieke terrein en natuurlijk: enkele vragen erover.

Uiteraard ook het advies om er snel een bezoek te brengen!

Beeldmateriaal: Hey Jules

© Oisterwijk Verbeeldt 2024