Cameraval in Duurzaamheidsvallei

Ten westen van Oisterwijk strekt zich tot aan Tilburg ’n prachtig groen gebied uit dat steeds meer bekend raakt onder de naam ‘Duurzaamheidsvallei’. Globaal bestrijkt het ’t gebied tussen voormalig Kasteel Durendael in Oisterwijk en Huize Moerenburg bij Tilburg.

De natuurwaarde en biodiversiteit is er enorm groeiende en krijgt de laatste jaren ’n terdege duw in de rug van Stichting Duurzaamheidsvallei, fysiek door onder andere de aanplant van duizenden boompjes, het graven van poelen, het enten met maaisel uit andere streken wat soortenrijkdom gaat betekenen, bevorderen van maatregelen voor het stijgen van grondwater en uiteraard het opkomen voor het belang van deze groene ruimte.

Ook bij de laatste editie van Festival Futura was Stichting Duurzaamheidsvallei present om op diverse wijzen het gebied onder de aandacht te brengen. Fotograaf Rob Rokven bood spontaan zijn met cameraval gemaakte beelden aan die hij schoot op een strategische plek in de Duurzaamheidsvallei. Nietsvermoedend poseren reeën en hazen voor de lens. Dat het gebied de rust ademt om deze dieren te huisvesten bewijst dat het daar de goede kant op gaat!

Stichting Duurzaamheidsvallei beveelt van harte ’n bezoek aan het gebied aan!

Beeldmateriaal: Rob Rokven

© Oisterwijk Verbeeldt 2024