Archeologisch onderzoek De Weijenbergh

In het jaar 2000 was horecagelegenheid De Weijenbergh gesloopt en werd het terrein rijp gemaakt voor de bouw van appartementen. Uit documenten bleek dat dit gebied al in het jaar 1430 bewoning kende in “Heerlijcke, omwaterde huizingen”. Het Archeologisch Dienstencentrum kreeg acht dagen tijd om in de bodem te speuren naar sporen van bewoning in vroeger tijden. Het bodemonderzoek leverde tal van wetenswaardigheden uit ’n ver verleden én vondsten op. Het bestaan van ’n oude gracht wordt aangetoond en het gebied geeft ‘n wel héél fraai stuk keramiek prijs! Stroop de mouwen op en spit in figuurlijke zin ‘ns even mee! Beeldmateriaal: LOVO

© Oisterwijk Verbeeldt 2020