15 Jaren Jongerenkoor Polyfonie, 1999

In 2011 viel het doek voor Jongerenkoor Polyfonie. Na 27 jaren besloot het in 1984 door Toos en Carol Donders-van Orsouw opgerichte koor in een gezamenlijke ledenvergadering zichzelf op te heffen. Met name het sterk teruggelopen ledenaantal was hier debet aan. Op het hoogtepunt van haar bestaan kende de zanggroep 45 leden. Aan de vele jaren van samenzang bewaart men fantastische herinneringen! Uitvoeringen beperkten zich niet tot de regio. Er waren optredens in Lourdes, Brugge, Aken, Zeeland en ook in Duitsland werd meerdere malen opgetreden zoals in Senheim en in Cochem op een feeërieke plek als het balkon van het hooggelegen kasteel aldaar. En laat ons zéker noemen het jaarlijkse, middagvullende, gratis te bezoeken Kerstmatinee in Kunstkring en Tiliander dat Polyfonie organiseerde en waar zij ook andere koren uitnodigden van zich te laten horen. Tevens sloot nagenoeg het hele koor zich in 1997 aan bij ‘Musica Futura’, een groots opgezette musical van Stichting CUE. Mede-oprichter Toos Donders-van Orsouw noemt haar huwelijk met Carol Donders in de Petruskerk als meest memorabele, persoonlijke moment. “Het koor zong, Carol dirigeerde, en ik -de bruid- zat aan de piano.” Voor secretaris en penningmeester Yvonne van de Ven ligt de meest bijzondere herinnering aan het koor bij de reis met bedevaartgangers naar Lourdes. We luisterden de tocht op met zingen en begeleidden de bedevaartgangers bij activiteiten. Een reis om nooit te vergeten! In deze korte film een impressie van een repetitie en gesprekken met leden en de oprichters. Film 'Polyfonie, eerste lustrum, 1989': https://beeldbankoisterwijk.nl/videos/polyfonie-eerste-lustrum-1989/ Beeldmateriaal: LOVO

© Oisterwijk Verbeeldt 2022